Jeg guider små og mellemstore virksomheder til at finde vej i bæredygtighedsuniverset

ESG – Environmental Social Governance:
Et moderne mindset eller et samlet “regelsæt” for vores måde at tage ansvar for at behandle naturen og hinanden ordentligt og for hvordan vores lederskab tager ansvar i den tid vi lever i og hvor på kloden vi er.

Det vi gør skal ske UDEN at ødelægge noget, som andre kan gøre brug af senere – do no significant harm (DNSH).

ESG hviler bl.a. på de 17 SDGer lanceret af FN i 2015, i dag tiltrådt af 193 lande. SDGs er afledt af fokus på jordens befolkningstal:
1986: 5 mia.
2024: 8,1 mia.
2100: est. 10 mia.

Potentialet i at arbejde med ESG

Mange SMV’er ligger i de “stores” værdikæde som leverandør. Derfor vil de “små” blive afkrævet data til de “stores” lovpligtige rapportering. De næste 2-3 år er gode for en SMV-virksomhed til at blive fortrolig med ESG-tankegangen og inkludere den i virksomhedens strategiarbejde.

 • EU lovgivning – første regnskaber 2024 for store virksomheder offentliggøres i 2025 – SMV ligger i disses værdikæde, og skal levere data til “de store”
 • Giver markedsførings muligheder – kunder vælger dem der “gør noget”
 • Medarbejder tilfredshed øges – nye generationer vælger “de rigtige steder at arbejde”
 • Bank muligheder – lån til ansvarlige virksomheder gøres mere fordelagtige
 • Økonomisk overblik – gennemgangen ifm at skaffe ESG data giver et fornyet skarpt overblik

Målet er:

 • At gøre det så enkelt og overskueligt som muligt
 • At vejlede og sætte delmål op
 • At indarbejde de bedste værktøjer og modeller

Med afsæt i mine 18 års ejerledererfaring og 10 års arbejde med The International Green Key Certificering på Saltoftehus Konference Center, en MiniMBA i ledelse fra Connection Management A/S med afsæt i Henley UKs MBA – og en Bæredygtigheds konsulent uddannelse fra Teknologisk Institut har jeg nu helliget mig at tilbyde min konsulentbistand til SMV’er som er i gang eller skal i gang med at finde vej i bæredygtighedsuniverset. Oktober 2024 kan jeg tilføje en MiniMBA i AI fra Aros Business Academy.

Birgitte Boserup
Bæredygtighedskonsulent

Diplom fra Connection Management A/S
Certifikat fra Teknologisk Institut

“Det har altid været en oplevelse for mig personligt, at besøge dig og din virksomhed. Jeg har altid været imponeret over din høje standard, kvaliteten og den høje service man oplever på Saltoftehus. Jeg har elsket den måde du tager imod din gæster. Altid har du stået og taget imod, og været på fornavn med alle.”

KSJ
Associate Manager

“…jeg ser dig som definitionen på ordentlighed, grundighed og hårdt arbejde. Jeg kan se du har givet det videre til næste generation, så også godt gået på den konto!”

PCL
Corporate Vice President

“…jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for dit værtskab – det har altid været en fornøjelse at komme på Saltoftehus – det at du har givet dig til til at stå på parkeringspladsen og byde velkommen har været helt unikt – og de gange jeg i arbejdsmæssig sammenhæng har været his dig/jer har altid været til UG.”

JHC
Kulturchef

Downloads

Nyttige info sheets over highlights I ESG universet:

 1. De 17 verdensmål: SDGs
 2. EUs taksonomi oversight
 3. People, profit & planet – og ligevægten
 4. ESG-oversigt med Warrent Buffets
 5. Modenhedstrappen
 6. Dobbelt væsentligheds analysen
 7. Et Dansk perspektiv: fra frivillighed til Lovgivning
  • NFRD: Non financial reporting directive: 11.700 virk. I EU
  • CSR: Corporate Social Responsability
  • CSRD: Corporate sustainablity reporting directive ( offentliggjort dec. 2022)  udvider NFRD: gælder for 49.000 Virksomheder i EU – skal ensrette CSR reporting i hele EU.
  • ESG: Environmental,  Social , Governance ( miljø, social- og ledelses mæssige fokus/forhold) – etableret for primært at tilfredsstille investorerne, mens CSR også omfatter at tilfredsstille myndigheder, og civilsamfundsorganisationer, kunder og medarbejdere.
  • DNSH: Do no signifigant harm ( generelt udtryk for bæredygtigheds focus – ødelæg ikke noget som andre kan/skal bruge)
  • EFRAG: Privat Europæisk organisation som rådgiver EU Kommissionen i ESRS standarder
  • ESRS: European Sustainability report standards – dem der ligger  til grund for CSRD.
  • I 2025 skal virksomheder i EU med mere end 5.000 ansatte (virksomheder, der i dag er omfattet af NFRD) indberette for regnskabsåret 2024.
  • I 2026 skal store virksomheder, der opfylder to af tre krav: mere end 250 ansatte, 40 mio. EUR i omsætning og 20 mio. EUR i aktier, indberette for regnskabsåret 2025 – svarende til virksomheder i regnskabsklasse C (stor) jf. årsregnskabsloven.
  • I 2027 skal børsnoterede SMV’er indberette for regnskabsåret 2026 (dispensation til 2028 er mulig).
  • I 2029 skal ikke-europæiske selskaber med en nettoomsætning på over 150 mio. EUR i EU og med mindst ét datterselskab eller én filial i EU, indberette for regnskabsåret 2028.

Sådan arbejder jeg

Jeg giver de første to timer til et introbesøg i jeres virksomhed. Jeg elsker god kaffe – den giver I, mens vi snakker og I fortæller lidt om jeres virksomhed og hvorfor I har inviteret mig til en kop god kaffe, og jeg fortæller lidt om mig og min rådgivning i bæredygtighedsuniverset.

 • Et samarbejde kan bygges op på flere måder alt efter omfang, som eksempel:

  Intro møde på 4-5 timers varighed med de reps. fra virksomheden I har inviteret fra virksomheden til at være med til arbejdet.

  Det vil have karakter af en workshop – med info og øvelser og præcisering af, hvor I ønsker jeres virksomheds bæredygtigheds niveau skal ligge ift jeres omverden og internt i virksomheden.

  Hvad har I gjort indtil nu – hvordan er jeres hverdag – hvor meget af jeres tid går med at drifte virksomheden – hvad fokus har I på – miljø, firma kultur og ledelse og omverden.

  Info om ESG – SDGs og evt. Int. Green Key hvor relevant. Hvis muligt på denne dag vil vi lave en tidslinje for det foreliggende arbejde ( der vil komme løbende justeringer i forløbet af tidslinje og arbejdets omfang.). Kopi af intro materiale uddeles.

 • Min tid og planlægning/forberedelse for arbejdet i en virksomhed vil efter 2 timers gratis ”første” besøg afregnes med 1.752 kr/time + moms.

  En sammenhængende uge på 30 timer i virksomheden plus ca. 7 timers forberedelse afregnes til 52.500 kr + moms ( 7 timers forberedelse er fri ) = 1419,00 kr/time + moms.

  Ved enkelt opgaver afregnes på basis af time opgørelse efter dagen.

  Ved uge opgaver afregnes med time opgørelsen efter endt uge.

  Længere varende opgaveløsninger aftales individuelt ift planlægning, indhold, forløb mv.